Ubytování

SAREZA HOTEL*** má celkovou kapacitu 58 lůžek.
Hotel nabízí tři typy ubytování: komfort, standard plus a standard. Hotel je nekuřácký.

FITNESS SAREZA HOTELU*** pro hotelové hosty ZDARMA!

Kategorie ubytování:

  • Komfort pokoj - moderně vybavené 2-lůžkové pokoje s manželskou postelí a kvalitní matrací, s LCD televizi a satelitním příjmem, připojením na Wifi, lednicí a minibarem, s klimatizací.

  • Standard plus pokoj- nově zrekonstruované 2-lůžkové pokoje s moderním vybavením, oddělenými lůžky, TV, připojením na Wifi a klimatizací.

  • Standard - nově zrekontruované koupelny, 2-lůžkové pokoje s oddělenými lůžky, TV, připojením na Wifi a klimatizací 

  • Standard Family - 3 a 4-lůžkové pokoje s nově zrekonstruovanými koupelnami, TV, připojením na Wifi a klimatizací

Samozřejmostí je sociální zařízení na pokoji. 

Součástí hotelu je recepce s non-stop provozem, restaurace, parkoviště s kamerovým systémem Městské Policie.

 

 

Ubytovací řád SAREZA HOTEL***

Vážení hosté,

děkujeme, že jste si vybrali právě náš hotel a věříme, že Váš pobyt zde bude příjemný. V té souvislosti bychom Vás současně rádi požádali, abyste dbali níže uvedených pokynů.

1. Hotel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže dokladem totožnosti, tj. cestovním pasem nebo občanským průkazem.
2. Cena za ubytování a poskytnuté služby je splatná při příjezdu. Není-li sjednáno jinak, platba probíhá v hotovosti nebo platební kartou. Aktuální ceník za ubytování a poskytnuté služby je k dispozici na recepci hotelu.
3. Ubytování je poskytnuto po sjednanou dobu. Pokud není ujednáno jinak, ubytování je možné od 14.00 hod. V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj do 10.00 hod. Pokud host tak neučiní, je hotel oprávněn účtovat mu cenu pobytu za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný a host neuposlechne výzvy či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise sepsat seznam věcí hosta a tento uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
4. Ve zvláštních případech má hotel právo nabídnout hostovi jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak nesmí se podstatně lišit od původní rezervace.
5. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován, nabídne hotel jiný pokoj, pokud je volná kapacita hotelu.
6. K uložení peněžních prostředků, klenotů a jiných cenností slouží bezpečnostní trezor umístěný na recepci hotelu. Požádá-li o to host, ubytovatel od něj převezme do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže svoji hodnotou či rozsahem jsou tyto cennosti pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel bude požadovat, aby mu věci k úschově byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.
7. V případě ubytování hostů se psem nebo kočkou nese plnou odpovědnost za tato zvířata jejich majitel a zaručuje se, že zvíře svým chováním nebude na obtíž ostatním hostům. V případě škody způsobené na zařízení hotelu, je majitel povinen tuto škodu uhradit nebo odstranit. Umístění psa nebo kočky je možné pouze ve vybraných pokojích na základě telefonické objednávky a cena se účtuje dle platného ceníku.
8. Právo na náhradu škody, pokud ke škodě dojde, musí být hostem uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.
9. Veškeré závady a nedostatky host neprodleně hlásí na recepci hotelu.
10. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělé osoby, na pokojích a ve veřejných prostorách hotelu.
11. Z bezpečnostních důvodů v hotelu a zvláště v pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hostů.
12. V pokoji a v prostorách hotelu není dovoleno bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací a technických zařízení.
13. Na pokojích není dovoleno vaření ani jiný způsob úpravy jídla.
14. Hotel je nekuřácký. Při eventuálním vzniku požáru host informuje ihned recepci hotelu.
15. Při příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host na požádání povinen prokázat se personálu dokladem totožnosti, tj. platným cestovním pasem nebo občanským průkazem.
16. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného zaměstnance hotelu po zapsání do knihy návštěv v recepci, a to po dobu od 8.00 do 22.00 hod.
17. Klíče od pronajatých pokojů host odevzdá vždy při odchodu z pokoje na recepci hotelu. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. Za ztrátu klíče je host povinen zaplatit na náhradě škody částku 1.000 Kč.
18. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do zdravotnického zařízení.
19. V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu.
20. Při odchodu host uzavře vodovodní kohoutky, zhasne světlo a uzavře dveře.
21. Ubytovatel může před uplynutím sjednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré mravy.
22. Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností dle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostům případné škody.
23. Host je povinen se řídit tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz hotelu, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.


Vážení hosté,
děkujeme Vám za projevenou přízeň a těšíme se na Vaši další návštěvu.


V Ostravě, dne 2. 1. 2018

Ing. Jaroslav Kovář
jednatel

Ceník
komfort pokoj
2 osoby
1900,- Kč
komfort pokoj
1 osoba
1400,- Kč
standard plus pokoj
2 osoby
1600,- Kč
standard plus pokoj
1 osoba
1100,- Kč
standard pokoj
2 osoby
1450,- Kč
standard pokoj
1 osoba
950,- Kč
standard family pokoj
4 osoby
2500,- Kč
standard family pokoj
3 osoby
2000,- Kč

Ostatní služby

 

příplatek za zvíře
150,- Kč

snídaně
120,- Kč

Uvedené ceny jsou bez snídaně, včetně DPH.

Platební karty

platebnikarty

QR Code

sarezahotel vcard

 

PROČ si vybrat  SAREZA HOTEL***

  • nabízíme svým zákazníkům nejen ubytování, ale možnost využít některá sportovní zařízení společnosti SAREZA (wellness, sauna, bazén, badminton,...)
  • dobrá dostupnost do centra města, v blízkém okolí Vysoká škola Báňská, Fakultní nemocnice s poliklinikou
  • hotel nabízí komfortní, standardní a levnější ubytování za příznivé ceny

Kontakt / Rezervace

SAREZA HOTEL***
Čkalovova 18/6144,
708 00 Ostrava-Poruba

Najdete nás zde

 

tel.: +420 596 977 314
mobil: +420 736 755 050

Rezervace online / dotaz

Vyplňte všechny položky formuláře a zmáčkněte odeslat.

Jméno
Kontaktní údaj
Může být email, telefon...

Váš dotaz / rezervace
antispam kód jedna plus dvě rovná se...
napište slovy výsledek malými písmeny